UAB "STEP MASTER"

UAB (privatägt företag) "Step Master" bildades 1997.  Sedan starten är vi ett företag med tillverkning av produkter i trä och vi är i första hand inriktade på att tillverka trappor och dörrar i naturligt ekologiskt trä.
Kontakta oss: Tinklų g. 29, LT-35115 Panevėžys Tel.: +46 70 89 34 753 Tel.: +370 615 59384